Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều chỉnh tiêu chí thẩm định sách giáo khoa
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều chỉnh tiêu chí thẩm định sách giáo khoa
Trước bài học về những “hạt sạn” trong sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt lớp 1 (bộ Cánh Diều), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ thực hiện 3 điều chỉnh quan trọng ở công tác thẩm định SGK, đồng thời điều chỉnh thời lượng dạy học với học sinh lớp 1.