Tin Mới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Việt Nam lên tiếng về báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ

Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn một số nội dung thiếu khách quan dựa trên những thông tin không được kiểm chứng về thực tế tại Việt Nam" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.