Tin Mới

Việt Nam yêu cầu TQ rút ngay giàn khoan Hải Dương 981

Việt Nam yêu cầu TQ rút ngay giàn khoan Hải Dương 981

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ, VN kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan giếng và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ