Tin Mới

Theo dự kiến, Dự thảo Luật Giáo dục sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến thông qua trong kỳ họp năm 2019.

Trượt tốt nghiệp THPT được cấp chứng nhận: Quy định thừa?

[Ngày Nay] - Điều 32 dự thảo Luật Giáo dục bổ sung quy định: “Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông nếu đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu...