Tin Mới

Một tuổi thơ, hai thế giới…

Một tuổi thơ, hai thế giới…

[Ngày Nay] - Mặc dù Viện Dinh dưỡng Việt Nam đã chính thức đưa thực đơn bán trú chuẩn đến mọi trường học thông qua phần mềm xây dựng bữa ăn dinh dưỡng trên website buaanhocduong.com.vn nhưng không phải học sinh ở đâu được hưởng đầy đủ theo khuyến nghị...