Tin Mới

Ông Bùi Văn Thành và ông Trần Việt Tân.

Chủ tịch nước giáng bậc hàm 2 tướng công an

Ngày 9/8, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định giáng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân đối với ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành