Tin Mới

Cách ly y tế toàn TP Hải Dương

Cách ly y tế toàn TP Hải Dương

(Ngày Nay) - Từ 0 giờ ngày 16/8, Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố ở mức độ cao hơn với các biện pháp quyết liệt để dập dịch, bao gồm: nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố, phường, xã cách ly với...