Cánh tay nối dài không thể thiếu của Đảng bộ TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định ngày càng rõ nét về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của Đảng bộ không có chính quyền cùng cấp, thể hiện thông qua việc xây dựng, triển khai các chương trình trọng tâm.
Cánh tay nối dài không thể thiếu của Đảng bộ TP.HCM

Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh (3/7/2007 - 3/7/2022), ngày 2/7, tại Trung ương Cục miền Nam, Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu di tích Đảng ủy các Cơ quan Dân chính Đảng Trung ương cục miền Nam và ôn lại Ngày truyền thống.

Tham dự có các đồng chí: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; cùng lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ôn lại truyền thống Ngày thành lập Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 481-QĐNS/TU ngày 3/7/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh; giai đoạn mới thành lập Đảng bộ có 72 cơ sở Đảng, đến nay là 77 cơ sở Đảng (với 53 Đảng bộ cơ sở, 649 Chi bộ trực thuộc; 24 Chi bộ cơ sở), có 9.662 Đảng viên.

Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh cùng cấp ủy cơ sở, đoàn thể Khối đã bám sát Nghị quyết của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết 3 kỳ Đại hội cấp Khối, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các giải pháp đột phá và ban hành chương trình công tác, các Nghị quyết chuyên đề kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả.

Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy từng bước được phát huy, tính chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng cao; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu của cán bộ chuyên trách; chú trọng đi cơ sở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định ngày càng rõ nét về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của Đảng bộ không có chính quyền cùng cấp, thể hiện thông qua việc xây dựng, triển khai các chương trình trọng tâm.

Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh và cấp ủy cơ sở đã chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện những chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao sự nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo thông qua chuỗi hoạt động kỷ niệm truyền thống 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh như: Thực hiện Kỷ yếu, kế hoạch biên soạn lịch sử Đảng bộ Khối; phát động thi đua 90 ngày phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021; đóng góp trùng tu, tôn tạo Khu di tích cơ quan Đảng ủy Dân Chính Đảng Trung ương Cục miền Nam… Những việc làm này có ý nghĩa rất lớn về ý thức trách nhiệm của Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh; đã chung tay góp sức cùng hoàn thành khối lượng công việc lớn, hướng đến công tác đền ơn đáp nghĩa, tạo động lực tinh thần để mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối nỗ lực thi đua lao động, rèn luyện bản thân hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

"Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí quan trọng, cánh tay nối dài của Đảng bộ Thành phố Hồ chí Minh; cơ sở Đảng là các đơn vị sở, ngành trực thuộc Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nên phần lớn các Đảng viên trong Đảng bộ Khối có trình độ cao về chuyên môn và lý luận chính trị, là cán bộ lãnh đạo hoặc tham mưu ở các lĩnh vực quan trọng cho lãnh đạo Thành phố. Do đó, chất lượng của đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ Khối tác động rất quan trọng đến đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, nhất là việc cụ thể hóa các chương trình, đề án lớn được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI", đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới cần chú trọng quan tâm, phát huy lợi thế là Đảng bộ có trên 1/3 Thành ủy viên là Đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Khối, trong đó có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Thành phố, các đồng chí ở từng ngành, lĩnh vực quan trọng để tìm ra cơ chế vận hành tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, gắn kết trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng với thực hiện nhiệm vụ Đảng viên.

Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, của Thành ủy để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng và người đứng đầu.

Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh cần làm hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, Đảng viên; tăng cường đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Trong tổ chức thực hiện, xác định rõ từng nhiệm vụ, giải pháp, có kế hoạch và phân công cụ thể, tạo sự thống nhất cao của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên để đưa công tác xây dựng Đảng thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Ngoài ra, các cấp ủy cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị để thực hiện nhiệm vụ; coi công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy; góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Với phương châm "Kiểm tra, giám sát nhằm lấy cái tốt để phát huy, nhân rộng và phòng ngừa, ngăn chặn cái xấu, những biểu hiện tiêu cực, sai trái trong Đảng" và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.

Ươm mầm tài năng cho sân khấu cải lương
Ươm mầm tài năng cho sân khấu cải lương
(Ngày Nay) - Ngay sau khi thành lập sân khấu Tài năng trẻ dành cho nghệ sĩ trẻ vào tháng 7/2022, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tiếp tục cho ra mắt sân khấu Tài năng thiếu nhi vào đầu tháng 8. Hai sân khấu của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cùng ra đời với mong muốn tìm những nhân tố tốt cho sân khấu cải lương trong tương lai.
Ảnh minh họa.
Phật dạy: Giúp người tin vào luật nhân quả chính là làm điều thiện
(Ngày Nay) - Có rất nhiều loại làm phước, loại giúp đỡ thì bố thí pháp là cao quý nhất. Ta có thể giúp mọi người nhiều điều nhưng đừng bao giờ quên bố thí pháp. Mà ai cũng vậy, phải xem bố thí pháp và đem đạo lý đến cho mọi người là lý tưởng của cuộc đời mình.
Đi đúng chánh pháp sẽ làm chủ cuộc đời mình
Đi đúng chánh pháp sẽ làm chủ cuộc đời mình
(Ngày Nay) - Chúng ta biết rằng, trong Phật Pháp có rất nhiều điều ta học và nghiên cứu. Và người càng học sâu, càng có trí tuệ thì càng thấy mình còn rất vô minh, không dám phán bừa, không dám làm bừa để mà gây tội.
Dùng thiện pháp tẩy rửa tâm ô uế
Dùng thiện pháp tẩy rửa tâm ô uế
(Ngày Nay) -  Tội lỗi, ác nghiệp tồn tại ở trong tâm, không nằm ở ngoài thân nên tắm rửa chỉ trừ được bụi bẩn trên người mà thôi, không chuyển hóa được tâm ô uế. Muốn tẩy trừ tâm ô uế, muốn chuyển hóa nghiệp lực thì phải bắt đầu bằng việc thực hành các thiện pháp.
Con bất hiếu với Cha Mẹ thì phải nhận những quả báo gì?
Con bất hiếu với Cha Mẹ thì phải nhận những quả báo gì?
(Ngày Nay) - Trong kinh Hạnh Phúc, Đức Phật dạy rằng: “Phụng dưỡng cha mẹ là vận may tối thượng”. Những người con có hiếu, phụng dưỡng cha mẹ thì được phước báo tốt đẹp; ngược lại những người bất hiếu với cha mẹ thì có quả báo không tốt. Vậy quả báo ấy là gì?
Ảnh minh họa.
Nỗi lo 'dịch chồng dịch' hiện hữu ở châu Âu
(Ngày Nay) -  Trong khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo tình hình dịch COVID-19 ở châu Âu sẽ rất cam go vào mùa Thu và mùa Đông này với sự bùng phát mạnh của các nhánh phụ BA.2 và BA.5 của biến thể Omicron, bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện tại đây và "lục địa già" được cảnh báo sẽ trở thành "điểm nóng".
Cảnh sát khám xét nhà riêng của Tổng thống Peru Pedro Castillo tại Chugur để truy bắt em dâu của Tổng thống, ngày 10/8/2022. Ảnh: TTXVN
Nhà riêng của Tổng thống Peru P. Castillo bị khám xét
(Ngày Nay) - Ngày 10/8, truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát Peru đã tiến hành khám xét nhà riêng của Tổng thống Pedro Castillo nhằm truy bắt em dâu của Tổng thống là Yenifer Paredes bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.