Tin Mới

Hậu Giang: Nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp nguy hiểm

Hậu Giang: Nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp nguy hiểm

Vừa qua, Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hậu Giang đã nâng mức cảnh báo cháy rừng từ cấp III (cấp cao) lên cấp IV (cấp nguy hiểm) bắt đầu từ ngày 20/4/2018 ở tất cả các khu rừng trên địa...