Tin Mới

Chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030

Chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030, với mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động phòng chống AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam...