Tin Mới

Quốc hội sẽ bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật vào ngày 25/11. Ảnh Như Ý

Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật

Vào đầu tuần làm việc tới, Quốc hội tiếp tục dành thời gian làm quy trình nhân sự, bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật thay ông Nguyễn Khắc Định, người vừa được Quốc hội miễn nhiệm do được Bộ Chính trị phân công...