Tin Mới

Chủ tịch VCCI hiến kế phục hồi kinh tế hậu COVID-19

Chủ tịch VCCI hiến kế phục hồi kinh tế hậu COVID-19

 Ông Vũ Tiến Lộc mong rằng doanh nghiệp Việt Nam luôn nhận thức rõ sứ mệnh của mình là chiến sỹ trong tuyến đầu sự nghiệp xây dựng kinh tế, là những người có trách nhiệm lo sinh kế cho nhân dân, là những người quyết định sức mạnh kinh...