Tin Mới

Cuba sắp có tân chủ tịch

Cuba sắp có tân chủ tịch

(Ngày Nay) - Quốc hội mới của Cuba bắt đầu nhóm họp hôm nay và dự kiến sẽ bầu ra Chủ tịch nước mới thay cho ông Raul Castro và quốc gia đông dân nhất vùng Caribe này sẽ chia tay thế hệ lãnh đạo Castro