Tin Mới

Nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ danh nhân Chu Văn An trình UNESCO

Nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ danh nhân Chu Văn An trình UNESCO

(Ngày Nay) - Thực hiện chủ trương của Thành ủy Hà Nội về việc lập hồ sơ danh nhân Chu Văn An đề nghị UNESCO kỷ niệm nhân dịp 650 năm ngày mất (1370 - 2020), ngày 6/4/2018, tại Nhà Thái học Văn Miếu, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo Trung tâm...