Tin Mới

Nhân dân vào Lăng viếng Bác

Nghiên cứu mở tour du lịch kết nối Lăng Bác với Hoàng Thành, K9

(Ngày Nay) -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Lăng và các cơ quan liên quan nghiên cứu việc mở một tour du lịch, với trung tâm là Lăng Bác, kết nối với các điểm di tích có giá trị trong...