Tin Mới

Ảnh minh họa

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Mong muốn tăng thời gian thực hành

“Trong giáo dục có rất nhiều phương pháp, có những phương pháp hướng dẫn học sinh tiếp cận một tình huống thực tế, giải quyết tình huống thực tế rồi mới lĩnh hội được kiến thức. Đó là cách làm hiệu quả và khoa học. Tôi rất ủng hộ nhưng chỉ lo không đủ thời gian...
Sách giáo khoa Giáo dục thể chất: Thừa hay thiếu?

Sách giáo khoa Giáo dục thể chất: Thừa hay thiếu?

[Ngày Nay] - Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt Nam sẽ có sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất, còn được gọi với tên môn Thể dục. Trước đây, môn học này chỉ có sách dành cho giáo viên....
Gấp rút chuẩn bị cho công cuộc đổi mới của ngành giáo dục

Gấp rút chuẩn bị cho công cuộc đổi mới của ngành giáo dục

 Cuối năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới, bao gồm chương trình tổng thể và chương trình cho 27 môn học. Theo lộ trình, chương trình mới sẽ được áp dụng từ năm học 2020-2021, bắt...