Tin Mới

Khu vực đầu tiên của cơ thể bị ảnh hưởng bởi virus là mũi và sau cổ họng.

Chuyên gia cảnh báo các dấu hiệu của nhiễm trùng COVID-19

Khu vực nào của cơ thể sẽ tiếp xúc đầu tiên với COVID-19 và những triệu chứng nào sẽ xuất hiện? Theo chuyên gia về virus học, TS Rishi Desai, Giám đốc Y khoa tại Osmosis thì khu vực đầu tiên của cơ thể bị ảnh hưởng bởi virus là mũi và...