Tin Mới

SVĐ Hàng Đẫy thoát án treo sân

SVĐ Hàng Đẫy thoát án treo sân

(Ngày Nay) - CLB Hà Nội gửi đơn khiếu nại lên VFF vì cho rằng án 'treo sân' đối với SVĐ Hàng Đẫy là không hợp lý