Tin Mới

Vụ lợi

Vụ lợi

(Ngày Nay) - Một thày giáo ở Cà Mau bị kiểm điểm vì bán khẩu trang cho học sinh. Tình ngay lý gian, sai vẫn cứ là sai. Nhưng câu chuyện ấy đặt ra câu hỏi lớn hơn về tính vụ lợi, về thuyết vị lợi, về cơ hội bình đẳng của...
Long-form: Cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 là vô tận

Long-form: Cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 là vô tận

[Ngày Nay] - Điều khác biệt rõ thấy nhất giữa CMCN 4.0 với 3 cuộc cách mạng trước đó là CMCN 4.0 không gắn với sự ra đời của một công nghệ nào cụ thể, nó là kết quả hội tụ của nhiều công nghệ khác nhau, trong đó trọng tâm là công nghệ nano...