Tin Mới

Long-form: Cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 là vô tận

Long-form: Cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 là vô tận

[Ngày Nay] - Điều khác biệt rõ thấy nhất giữa CMCN 4.0 với 3 cuộc cách mạng trước đó là CMCN 4.0 không gắn với sự ra đời của một công nghệ nào cụ thể, nó là kết quả hội tụ của nhiều công nghệ khác nhau, trong đó trọng tâm là công nghệ nano...
Thành công từ ca ghép phổi mở ra cơ hội cho người bệnh

Thành công từ ca ghép phổi mở ra cơ hội cho người bệnh

(Ngày Nay) - Sáng 16/3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố thông tin về ca ghép phổi lần đầu tiên của Việt Nam được lấy từ người cho chết não. Nhờ đó đã giúp Việt Nam ghi tên trên bản đồ thế giới trong kỹ thuật ghép phổi...
An ninh kinh tế

An ninh kinh tế

(Ngày Nay) -Ba năm trước, Đại học Princeton tổ chức một hội nghị bàn tròn về an ninh của Đông Á.