Tin Mới

Những thành phố trong mơ

Những thành phố trong mơ

[Ngày Nay] - Một thành phố không có ô tô chạy trên đường và thiết bị bay không người lái sẽ cung cấp các dịch vụ y tế khẩn cấp. Một thành phố nơi những vòi nước công cộng đều đạt mức tiêu chuẩn nước khoáng đóng chai và các gia đình không...