Tin Mới

Người Viettel tuân thủ các nguyên tắc trên không gian mạng

Viettel ban hành quy tắc ứng xử trên không gian mạng

(Ngày Nay) - Mong muốn đóng góp xây dựng môi trường không gian mạng văn minh, lành mạnh, mới đây, Viettel đã ban hành quy tắc về văn hóa ứng xử trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng có nội dung do người dùng tự sản xuất...