Tin Mới

Y tế vạn vật kết nối

Y tế vạn vật kết nối

[Ngày Nay] - Cách mạng công nghiệp 4.0 với mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of things – IoT) đang mở ra một tương lai tươi sáng hơn trong việc phòng ngừa, phát hiện, điều trị bệnh và chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên, IoT cũng có khả năng...