Nhà báo Nguyễn Tiến Đạt
Bạc bẽo thương trường

(Ngày Ngay) - Sau khi Ngày Nay liên tục đăng tải 3 bài viết về việc Công ty Giga Mall tịch thu mặt bằng của đối tác khi vừa hết dịch Covid-19, thì công ty này mới chịu “ngồi lại nghiêm túc” với Công ty Vtrade - là đối tác thuê mặt bằng - và hai bên mới đạt được thỏa chung.