Tin Mới

Điều trị COPD vẫn là thách thức lớn

25.000 ca tử vong vì COPD mỗi năm

Bệnh viện Quân y 175 vừa tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Sinh học tế bào - phân tử và miễn dịch trong bệnh phổi”, một vấn đề còn rất mới mẻ trong thực tế lâm sàng và nghiên cứu hiện nay