Tin Mới

Tuổi cao sức yếu nhưng cụ Huệ vẫn miệt mài may gối.

Gặp cụ bà gần 100 tuổi từng may gối cung đình Huế

[Ngày Nay] - Ở Huế và kể cả Việt Nam hiện có một người làm gối trái dựa cung đình triều Nguyễn còn sót lại. Dù bà tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng vẫn miệt mài xâu kim may gối... với mong muốn giữ nghề