Tin Mới

Tượng sáp cố nhạc sĩ Bắc Sơn, tác giả Còn thương rau đắng mọc sau hè.

Thêm 10 ca khúc được cấp phép phổ biến

(Ngày Nay) - Một số ca khúc như Tình nghèo có nhau, Còn thương rau đắng mọc sau hè được bổ sung vào danh mục ca khúc trước năm 1975 được cấp phép biểu diễn