Video: Cá chết trắng Hồ Tây

Video: Cá chết trắng Hồ Tây

(Ngày Nay) - Trưa nay công ty khai thác và quản lí Hồ Tây đã điều xuồng để vớt cá sau khi sử dụng công cụ thô sơ bằng sào không vớt xuể