Tin Mới

Nhà báo Tạ Vĩnh Yên

Dẹp ăn xin, ngành du lịch lại ngửa tay xin!

(Ngày Nay) - Dẹp ăn xin cũng là để bớt ấn tượng xấu với du khách, không làm phiền khách và để ngành du lịch phát triển, văn minh. Vậy mà cơ quan quản lí ngành du lịch lại đi xin...