Tin Mới

Đại hội đồng cổ đông thường niên Artex năm 2018

Artex tăng vốn điều lệ lên 1.460 tỷ đồng

(Ngày Nay) -Sáng ngày 10/2, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với việc thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.460 tỷ đồng và mục...