Tin Mới

Gợi ý đáp án môn Hóa học THPT quốc gia 2018

Gợi ý đáp án môn Hóa học THPT quốc gia 2018

(Ngày Nay) - Sáng nay, hơn 340.000 thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên: Vậy lý, Hóa học, Sinh học với thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút