Tin Mới

Phía sau phận 'bạc' của nhà vô địch thế giới

Phía sau phận 'bạc' của nhà vô địch thế giới

[Ngày Nay] - Nhà vô địch thế giới đá cầu Trần Huyền Trang vừa ra đi mãi mãi sau 4 năm chiến đấu kiên cường  với căn bệnh ung thư quái ác, để lại niềm tin yêu cuộc sống vô hạn, cùng một mẫu hình đam mê thể thao và ý chí vượt khó phi...