Hà Nội kêu gọi đầu tư 28 công viên

PV 0
Chia sẻ

Công viên Thống Nhất, ảnh HA

(Ngày Nay) -UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao thành phố kêu gọi đầu tư và danh mục các vườn hoa, sân chơi công cộng giao UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện đầu tư.
 

Các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư các công viên, khu vui chơi TDTT nghiên cứu đề xuất nội dung, cơ chế đầu tư, cơ chế tài chính đất đai, việc quản lý vận hành khai thác sau đầu tư báo cáo UBND thành phố chấp thuận.

Trường hợp khu đất có 1 nhà đầu tư đề xuất phù hợp với quy hoạch và chính sách của thành phố về khuyến khích đầu tư công viên, khu vui chơi giải trí TDTT, Thành phố giao nhà đầu tư tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trình phê duyệt theo quy định, sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư.

Trường hợp khu đất có 2 nhà đầu tư đề xuất phù hợp với các nội dung trên, cơ quan quản lý nhà nước tổ chức lập quy hoạch chi tiết và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đối với danh mục các công viên, khu vui chơi TDTT thành phố kêu gọi đầu tư giao Sở Kế hoạch và đầu tư công bố danh mục dự án công viên, khu vui chơi TDTT quy mô lớn thành phố kêu gọi đầu tư được phê duyệt; Sở Quy hoạch kiến trúc rà soát, cập nhật bổ sung (nếu cần thiết) các thông tin, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của các dự án; cung cấp cụ thể các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Đối với các vườn hoa, sân chơi công cộng giao quận, huyện, thị xã đầu tư bằng ngân sách quận huyện; kêu gọi đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân để thực hiện đầu tư giao nhiệm vụ UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát đảm bảo phù hợp với quy hoạch, hiện trạng quản lý và trách nhiệm đầu tư tại địa điểm khu đất.

Đối với các công viên, vườn hoa, khu vui chơi TDTT đã có ngoài danh mục giao Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện kiểm tra, rà soát các công viên, vườn hoa, khu vui TDTT công cộng thuộc trách nhiệm quản lý theo phân cấp cần cải tạo, bổ sung tăng cường trang thiết bị.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu