Tin Mới

Tập đoàn Đất Xanh bị truy thu hơn 3 tỷ đồng tiền thuế và xử phạt hành chính

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Theo quyết định của Tổng cục thuế (Bộ Tài Chính) thì đơn vị chức năng đã ra quyết định xử lý vi phạm và truy thu thuế đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh với số tiền là hơn 3 tỷ đồng. 

Quyết định của Tổng cục thuế cho thấy, quá trình thanh tra doanh nghiệp trong thời kỳ 2017, tổng số tiền bị truy thu, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp tiền thuế là: 3.008.578.754 đồng.

Cụ thể, số tiền truy thu thuế là 670.578.439 đồng. Trong số này, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu là hơn 547 triệu đồng, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu là hơn 122 triệu đồng. 

Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo doanh thu trừ chi phí là hơn 1,6 tỷ đồng. Cùng với đó tổng số tiền xử lý về hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tiền chậm nộp thuế là hơn 684 triệu đồng. 

Tập đoàn Đất Xanh cũng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế lên tới hơn 464 triệu đồng, tiền chậm nộp thuế là hơn 219 triệu đồng. 

Nội dung quyết định của Tổng cục thuế cũng yêu cầu Tập đoàn Đất Xanh phải có trách nhiệm làm việc với Chi cục thuế quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh để đối chiếu thuế đã nộp và nộp số thuế còn thiếu cùng các khoản truy thu khác.

Quyết định này được ban hành vào ngày 25/6/2019 và Tập đoàn Đất Xanh có thời hạn 10 ngày để thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Đến ngày 5/7/2019, thông tin chính thức từ Tập đoàn Đất Xanh cho biết, vào ngày 4/7/2019, Tập đoàn Đất Xanh mới chỉ nộp hơn 2,2 tỷ đồng trong số hơn 3 tỷ đồng bị truy thu. Phía đơn vị này cũng cho biết sau khi công ty đối chiếu bù trừ với các nghĩa vụ thuế đã nộp với Chi cục thuế, Công ty sẽ nộp phần thuế còn lại vào ngân sách Nhà nước.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo