Tin Mới

Một triển lãm tranh diễn ra tại đường sách Nguyễn Văn Bình

Bốn đường sách nổi tiếng ở Sài Gòn

(Ngày Nay) - Đường sách cũ, đường sách chiết khấu, đường đọc sách hay đường sách rợp lá me bay là những điểm đến quen thuộc của người yêu sách ở Sài Gòn