Tin Mới

Sài Gòn muốn có chợ nổi trên sông

Sài Gòn muốn có chợ nổi trên sông

(Ngày Nay) -Làm dự án chợ nổi trên sông Sài Gòn, khai thác taxi đường sông, xây dựng bến du thuyền là những hiến kế của các chuyên gia nhằm phát triển du lịch đường sông tại TP.HCM