Tin Mới

Đường về Mường Phăng hôm nay

Đường về Mường Phăng hôm nay

Đường lên Tây Bắc xa xôi; núi cao trập trùng xa xa…, Đường lên Tây Bắc quanh co, nếp nhà sàn thấp thoáng và Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa, suối sâu đèo cao…