Tin Mới

Một Việt Nam an toàn và bình yên trong mắt người nước ngoài

Một Việt Nam an toàn và bình yên trong mắt người nước ngoài

(Ngày Nay) - Việt Nam đang bước vào “thời chiến”, một cuộc chiến quyết liệt chống COVID-19. Khắp nơi, từ Nam chí Bắc, tinh thần phòng chống COVID-19 đều lên cao, nhưng đối với một số doanh nhân người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam,...