Tin Mới

Ký biên bản sau khi kết thúc buổi mở gói thầu tài chính.

Đấu thầu công khai tiết kiệm nghìn tỷ

(Ngày Nay) -Chỉ chuyển từ cơ chế đặt hàng, chỉ định thầu… sang đấu thầu công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực, chương trình, dự án cụ thể, các cấp chính quyền Hà Nội đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên đến cả nghìn tỷ đồng....