Tin Mới

Hội thảo trực tuyến “Xúc tiến thương mại thông qua Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal”.

Tìm cách khai phá hiệu quả hơn thị trường Ấn Độ và Nepal

(Ngày Nay) - Sáng ngày 20/5/2020, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) đã phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Hội người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal và Phòng Thương mại và Công nghiệp các Nhà nhập khẩu Ấn Độ tại...
Đại hội đồng cổ đông thường niên FLC Faros năm 2020

ĐHĐCĐ FLC Faros thông qua chủ trương sáp nhập vào FLC GA

(Ngày Nay) -Ngày 5/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đã diễn ra thành công, với nhiều nội dung quan trọng như bầu mới thành viên HĐQT là bà Hương Trần Kiều Dung và bà Trần Thị Hương, thông...