Tin Mới

Doanh thu Viettel IDC đạt nhiều khởi sắc

Doanh thu từ điện toán đám mây của Viettel IDC tăng trưởng 85%

 Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Viettel IDC đạt mức tăng trưởng doanh thu 42% so với cùng kỳ và là một trong những thành viên có tốc độ tăng trưởng cao trong Tập đoàn Viettel. Đặc biệt, dịch vụ điện toán đám mây (cloud) có tốc độ tăng trưởng...
Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên KLF năm 2019

KLF nhắm đích doanh thu 1.400 tỷ đồng năm 2019

 Diễn ra vào sáng ngày 14/6, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF đã nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 1.400 tỷ...