Tin Mới

'Xin đừng đánh Minh'

'Xin đừng đánh Minh'

[Ngày Nay] - Một ngày, bạn có thể bắt gặp một thanh niên đang lang thang ở khu Trường Chinh-Giải Phóng. Trên lưng áo cậu ta, viết một dòng chữ in hoa: “XIN ĐỪNG ĐÁNH”. Đó là Minh. Và dòng chữ trên lưng áo Minh, có thể là lời than...