Tin Mới

Tập đoàn Aone Deutschland AG hợp tác với AquaOne - Ảnh: aone-deutschland.de

'Hợp đồng gia đình' tại Nhà máy nước mặt Sông Đuống

Nhà máy nước mặt Sông Đuống được khẳng định áp dụng công nghệ độc quyền của châu Âu. Thực tế, những ưu việt của công nghệ châu Âu ấy, đều được nhập khẩu, vận hành... trong vòng tròn quan hệ giữa các công ty tại Đức và Việt Nam của vợ chồng ...