Tin Mới

Công bộc này là công bộc nào?

Công bộc này là công bộc nào?

(Ngày Nay)-Theo từ điển Hán-Việt, công có nghĩa là của chung, bộc có nghĩa đầy tớ, cụm từ 'công bộc của dân' có nghĩa là 'người đầy tớ chung của dân' hay người đầy tớ công vụ. Từ năm 1945, Hồ Chủ tịch chính là người đầu tiên...
Trông người lại ngẫm đến ta

Trông người lại ngẫm đến ta

Dưới cái nóng hầm hập đặc trưng của Bangkok, người lái xe máy vẫn “bình tĩnh” dừng xe chờ đèn đỏ, không phô trương tài lạng lách hay khả năng bóp còi liên thanh…