Tin Mới

Hạnh phúc

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - ...Trong hôn nhân nói riêng và cuộc sống này nói chung, chúng ta luôn có quyền lựa chọn. Chúng ta lựa chọn cách chúng ta thể hiện nó, theo đuổi nó, bảo vệ nó hay phản đối nó. Như lựa chọn một thái độ cho mỗi người, mỗi câu chuyện, sự việc. Lớn hơn là thái độ sống. Bao dung hay rành mạch - yêu thương hay ghét bỏ - lạc quan hay bi quan - tích cực hay tiêu cực…

Chúng ta tha hồ lựa chọn thái độ trong ba vạn chín nghìn thái độ khác nhau. Chỉ là đừng chọn theo chỉ dẫn của người khác. Đừng chọn theo đám đông vì sợ thái độ thực của mình quá khác với đám đông. Cũng vậy với hạnh phúc. 

Chúng ta đều biết cách làm cho mình hạnh phúc nhưng nhiều người không làm vì không tin rằng nó sẽ khiến mình hạnh phúc, không tin rằng hạnh phúc là có thật. Nếu bạn nghĩ thế, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.

Chúng ta đều biết cách làm cho mình hạnh phúc nhưng nhiều người không làm vì sợ thiên hạ đánh giá, sợ điều đó là sai, sợ điều đó không đúng theo quy chuẩn của cộng đồng. Nếu bạn nghĩ thế, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc trong cộng đồng bạn đang sống. 

Chúng ta đều biết cách làm cho mình hạnh phúc nhưng nhiều người không làm vì họ lựa chọn những điều họ tin là đúng, là phải làm. Nếu bạn nghĩ thế, bạn sẽ phải thay đổi lại quan điểm hạnh phúc của bạn. 

Chúng ta, ai cũng có quyền để đưa ra những lựa chọn cho chính mình nhưng quả thực nhiều người không dùng đến nó hoặc cho người khác cái quyền đó và mình sẽ sống theo chỉ dẫn…

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo