Tin Mới

Đồng bằng châu thổ nào có diện tích lớn nhất nước ta?

Đồng bằng châu thổ nào có diện tích lớn nhất nước ta?

(Ngày Nay) - Với diện tích lên tới hơn 4 triệu ha (hơn 40.000 km2), đồng bằng sông này chính là đồng bằng châu thổ rộng nhất của nước ta. Xếp thứ 2 là đồng bằng châu thổ sông Hồng (1,5 triệu ha), thứ ba là đồng bằng duyên...