Tin Mới

TPHCM đền bù, hỗ trợ bổ sung cho người dân Thủ Thiêm

TPHCM đền bù, hỗ trợ bổ sung cho người dân Thủ Thiêm

TPHCM sẽ xem tất cả các loại đất không phải là đất ở cũng xem là đất ở để bồi thường cho người dân Thủ Thiêm. Ngoài ra, TPHCM áp dụng chính sách bồi thường tại thời điểm 2019 chứ không phải chính sách trước đây
Không gian chung và riêng, ưu tiên gì khi chọn nhà?

Không gian chung và riêng, ưu tiên gì khi chọn nhà?

 Kết hợp nhiều chức năng sống trong một căn hộ đang trở thành xu hướng dẫn đầu ngành kiến trúc, tạo ra sự cân bằng trọn vẹn giữa không gian chung và cảm hứng từ cái Tôi cá nhân