Tin Mới

Lũ ở ĐBSCL dự kiến đạt đỉnh vào nửa đầu tháng 10.

Năm 2018: Còn 2-3 cơn bão

Lượng mưa năm nay thấp hơn trung bình nhiều năm, mùa mưa có thể kết thúc sớm, khô hạn đe dọa Trung Bộ