Tin Mới

Ngọt thơm món tắc kè biển

Ngọt thơm món tắc kè biển

Thịt của tắc kè biển khô, trắng tinh, kết thành từng sớ như thịt đùi gà, ăn dai, ngọt và thơm. Mỗi người cầm một con bẻ đôi rồi cứ thế gỡ từng thớ thịt trắng tinh chấm muối mà ăn. Dư vị của thịt muối chanh rau hòa quyện làm...