Tin Mới

Bạn biết gì về tướng Đồng Sỹ Nguyên?

Bạn biết gì về tướng Đồng Sỹ Nguyên?

(Ngày Nay) - Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, tướng Đồng Sỹ Nguyên được nhắc đến là một vị tướng tài ba, một nhà lãnh đạo có đức độ và tài năng, người học trò ưu tú của Bác Hồ vĩ đại