Tin Mới

Chị đào hôn, tôi lấy... "anh rể hụt"

Chị đào hôn, tôi lấy... "anh rể hụt"

“Trước ngày cưới, cha mẹ tôi “chết đứng” vì chị bỏ nhà đi, tôi đành phải tạm thời giả chị lấy chồng. Rồi tôi trở thành vợ…. anh rể thực sự, và tình yêu thăng hoa từ tình thế không lối thoát ngày chị bỏ đi”
Chị Hai!

Chị Hai!

Đúng vậy, chỉ trong một ý niệm, mà cuộc đời của tôi và chị Hai khác xa nhau